If you have a puppy from us or any of our males, we would be very grateful if you send us info. It is very important to maintain good health statistics we have on Groenendael today. Therefore we ask you to x-ray your Aras-puppy both front and back and let us know the result.
Although anything that may be of interest, such as diseases, defects, results in exhibitions, competitions
etc.

Dersom du har valp etter Aras eller en Cichla`s valp ville vi bli veldig takknemlig om du sendte oss info. Det er veldig viktig å opprettholde den gode helsestatistikken vi har på Groenendael i dag. Derfor ber vi deg røntge din valp både forann og bak og sende oss resultatet.
Også alt annet av interesse. Som sykdommer, defekter, resultater på utstilling og konkuranser