Born 2013.11.17
Patella fri,
Disticiasis mild undersøkt  2015.02.26. 27 cm høy 

Owner: Cichlas
Host: Andrea

NKK Stavanger   VG