For English, scroll down...

 

 


AnneTove (AT) and Morten har vært gift siden 3 juni 1989.

Kennel Cichla er en felles lidenskap for oss begge.

Groenendael oppdrettet startet med vårt 1 kull i 17 mars 1999 det kom 9 valper 6 hanner og 3 tisper og, wow for et sjokk !
Vi hadde derfor en pause og vårt neste kull ble født 09.11.2002 etter det har vi hatt ca 1 kull i året, og vi har hatt noen fantastiske valpekjøpere opp gjennom årene!

Affenpinscher er nå også en del av flokken og det er en herlig liten rase !

Vi elsker gamle hus, ting og hage. Derfor kjøpte vi vårt hus som er et Jærhus fra 1820, som vi har holdt på å restaurere i de siste 10 årene snart men aldri helt ferdig.
 

     

AT  

arbeider som hallbestyrer i Stavanger Natur & Idrettsservice

Først og fremst Mamma til Marius, Vetle og Maren.
Mandie var vår første Groenendael som skulle være en trygghet når Morten var i Nordsjøen.

Kull er en fantastisk lære og jeg nyter det hver gang vi har kull og jeg får studere tispa med valpene, å finne de rette hjemmene er den tøffe jobben.

Prøvd å følge opp valpekjøpere opp gjennom årene, gått lydighet kl 2 med Mandie, hadde opprykk kl 3 men startet aldri, lp med Eyza kl 2, startet med Agility med Eyza og Maren tok over

AT husker ikke baner :-) Urza og Aras kan mye AG men har ingen fører :-) Urza har startet i D spor og dette er nok mer min arena det går roligere for en stresset kropp :-)

Har tatt intruktørkurs trinn 1 i NKK 2009, figurant for mentalbeskrivelse av hund, Funkjonsanalyse og karakter test i NKK 2010.

Godkjent testleder for mentalbeskrivelse av hund (MH), Funkjonsanalyse og karakter test 28.08.2011

 

 

Morten

Pappa til Vetle og Maren

Jobber offshore som Brønn Spesialist

Utover det å ha kull, og oppdretter delen, så er jeg mest opptatt av utstillingsdelen og har også  i mange år hatt styreverv i SBK samt NBFK avd.Rogaland i de siste 10 årene

Driver også med restaurering av gamle motorsykler, fortrinnsvis Kawasaki ifra 70 tallet

Akvarie fisk og hagedam er også en interesse.

 

 

     

Anne Tove
(AT) and Morten have been married since June 3, 1989.

Kennel Cichla is a common passion for us both.
The Groenendael breeding started with our 1st litter in March 17, 1999. There were 9 puppies 6 males and 3 females and wow - for a shock!
We therefore had a break and our next litter was born in November 2002. After that, we've had about one litter a' year, and we've had some wonderful puppy buyers over the years!
Affenpinscher is now also part of the herd and it is a great little breed !

We love old houses, property and garden. So we bought our house which is a farmhouse from 1820, which we've held on to restore in the last 10 years. Almost but never quite finished.
 
     
AT
works as a
hall manager in Stavanger Nature & Sports Services

First and foremost I'm a mom to Marius, Vetle and Maren.

Mandie was our first Groenendael, baught to be a security when Morten was in the North Sea.

Breeding is a wonderful teaching. I enjoy it every time we have litters and I can study the bitch with her puppies. Finding the right home is a tough job, though...

Tried to follow up buyers through the years, undergone obedience at 2nd level with Mandie, could have competed in level 3 but never started. Obedience with Eyza at 2nd level. Started in agility with Eyza and Maren took over.

I can't
remember the tracks :-) Urza and Aras is excellent in agility but have no leader :-) Urza has started in tacking class D and this is probably more my bag. It's quieter for a stressed body :-)

I've been taken
instructor's course step 1 in NKK 2009, I'm educated figurant for mental description, mental test and character test in 2010.
I'm approved test leader for the mental description (MH), mental test and character test 28.08.2011
 

 
Morten
is the dad to Vetle and Maren.

I work
offshore as a well specialist.

Apart from having litters and the breeding part I'm most concerned about the exhibitions.

I've
been on the Board of SBK and NBFK (Rogaland area) in the last 10 years.

Another hobby is restoring old motorcycles, preferably Kawasakis from the 70's.

Aquarium fishes and pond are also my interests.